Bereken je zielsgetal

Numerologie gaat ervan uit dat alles een frequentie heeft en dat getallen aan de basis staat van alle creatie dus ook die van de mens. Zo kun je door naar je geboortedatum en -naam te kijken al veel inzicht krijgen over bijvoorbeeld je levenspad, je diepste verlangens, je talenten en zelfs je karmische lessen. Ook letters hebben een getalswaarde.

In dit artikel lees je hoe je het berekent.

Je naamsgetal (je levensweg)
Schrijf je naam op zoals het in je paspoort staat en kijk in onderstaande tabel, welk cijfer bij elke letter hoort. Tel vervolgens alle cijfers op en reduceer het tot een enkel getal (dat is een getal ergens tussen de 1 en 9).

Voorbeeld

Sharmila Ganpatsing
 1+8+1+9+4+9+3+1+7+1+5+7+1+2+1+9+5+7 = 81 >> 9

* Getallen 11, 22 en 33 reduceer je niet. Dit zijn de meestergetallen.

numerologie tabel


Je zielsgetal (verlangens)
Je zielsgetal bereken je door de klinkers uit je naam te gebruiken. Het zegt iets over je diepere gevoelens en verlangens.

Voorbeeld

Sharmila Ganpatsing
1+9+1+1+1+9 = 22

Wat kun je nog meer uitrekenen met je naam?
De medeklinkers zeggen iets over je persoonlijkheid (hoe je overkomt op anderen).

Je eerste letter zegt iets over je basis.

Je voornaam/ roepnaam geeft de sleutel tot je bestemming weer (je talent).

Missende letters in je naam geven je problemen weer, de dingen waar je aan moet werken.

Voorbeeld

Sharmila Ganpatsing

Medeklinkers = Je persoonlijkheid: 1+8+9+4+3+7+5+7+2+1+5+7 = 59 >> 14 >> 5

Eerste letter = Je levensgrondslag: 1

Voornaam = Je talent: 1+8+1+9+4+9+3+1 = 36 >> 9

Ontbrekende letters – Je karmische lessen:
B, D, E, F, K, V, J, O, Q, U, W, X, Y, Z ontbreken = 2+4=5+6+11+22+1+6+8+3+5+6+7+8 = 94 = 13 >> 4

Deze gegevens geven je al veel inzicht over jezelf. Je hebt daarvoor geen uitgebreide numerologie chart nodig.

Mijn overzicht:

Levensweg: 9
Verlangens: 22
Persoonlijkheid: 5
Grondslag: 1
Talent: 9
Karmische lessen: 4

Betekenissen getallen

1. I am (originaliteit, leiderschap, onafhankelijkheid)

2. I share (samenwerking, verbinding, sensitiviteit)

3. I express (zelfexpressie, creativiteit, levenslust)

4. I build (werk, stabiliteit, hindernissen)

5. I change (avontuur, betrokkenheid, hoger bewustzijn)

6. I comfort (verantwoordelijkheid, aanpassing, gezins- en familiebanden)

7. I seek (kosmische gevoeligheid, introspectie, innerlijke conflicten)

8. I accumulate (materiële macht, succes, wet)

9. I feel (universaliteit, sociale hervorming, emotionele intensiteit)

11. I accept (boodschapper van het licht)

22. I expand (de meesterbouwer)

33. We are one (de leermeester)

Bestemming en jaartrilling
Aan de hand van je geboortedatum kun je nu ook je bestemming (levensdoel) berekenen. Ook kun je per jaar uitrekenen wat voor jou in dat jaar gaat spelen. Dat heet je jaartrilling (ookwel persoonlijk jaargetal genoemd).

Voor je bestemming tel je alle cijfers uit je geboortedatum bij elkaar op.

Voorbeeld

05-12-1969

Bestemming: 0+5+1+2+1+9+6+9 = 33

De trilling van je persoonlijke jaar bereken je door je geboortedag en maand te nemen + het jaar waar je informatie over wilt.

Voorbeeld

Jaartrilling in 2023: 0+5+1+2+2+0+2+3 = 15 >> 6

Betekenis van de nummers (bestemmingsgetallen)

1 – In principe is 1 het getal van de onafhankelijke pionier, individualist en leider, en van een grote ambitie. Doel is zoveel mogelijk te weten te komen over het zelf, op jezelf te leren vertrouwen en zelfstandig te worden. Je kunt andere doelen niet bereiken voordat je dit doel verwezenlijkt. Zorg dus dat je je eigen wegen en waarheden vindt.

2- Dit cijfer staat voor harmonie en evenwicht. Het geeft aan dat je in je leven zult moeten samenwerken, de vrede moet zien te handhaven door tact, vriendelijkheid en goedmoedigheid: eigenschappen die het leven thuis aangenamer maken. De diplomatieke talenten die je zeker hebt, kun je het beste gebruiken in een functie als bewaarder van vrede en goede verstandhoudingen. Hoe moeilijk dat misschien ook kan zijn, er is voor jou geen absolute hoofdrol weggelegd, maar een dienende rol.

3- Het cijfer 3 is het getal van de verbeeldingskracht, gaafheid, intellect en intuïtie. Je zult vaak in situaties verkeren waarbij de omgang met mensen belangrijk is. Je moet de zorgeloze kant van het leven waarderen, ontwikkel daarbij je verstand en taalgevoel. Een manier om dat te doen is door je bezig te houden met kunst: schilder, teken, dans, schrijf.

4- Het getal 4 is het getal van vastberadenheid, toewijding, noeste arbeid en dienstbaarheid. Op jou rust de verplichting te doen wat noodzakelijk is en een fundament voor de toekomst te leggen – nauwkeurig, efficiënt en betrouwbaar. Besteed aandacht aan het kleinste detail, werk hard en gedisciplineerd en bewaar te allen tijde je zelfbeheersing. Je zult arbeid, systeem en discipline moeten leren waarderen voordat je leven je bevrediging schenkt.

5- Deze weg leidt naar geestelijke vrijheid, die enkel onder geen enkele voorwaarde mag worden misbruikt. Dit is het cijfer van het aloude pentagram, de vijfpuntige ster van de magiër. In onze tijd wijst de 5 op de avonturier, de reiziger. De weg naar vrijheid houdt in dat je jezelf niet zou moeten beperken door verplichtingen of relaties aan te gaan die je bewegingsvrijheid aan banden leggen. Je hebt die bewegingsruimte hard nodig om te reizen, nieuwe ervaringen op te doen, onvermoede horizonten te verkennen. Probeer zoveel mogelijk op te steken van mensen die beschikken over een dieper inzicht of die wetenschappelijk onderzoek doen. Het streven naar vrijheid mag nooit egoïsme of egocentrisme tot gevolg hebben, je dient een zeker evenwicht te handhaven. Als je daarin slaagt, bent je tot grote dingen in staat.

6- De 6 is minder avontuurlijk dan de 5, minder extravert dan de 3, maar boekt sneller resultaten dan de 4. Vroeg of laat streven alle mensen naar een zekere mate van geestelijk evenwicht, maar voor jou is het een levensvoorwaarde. Je zult zich het meest op je plaats voelen in een vertrouwde omgeving en bij mensen die je kent. Verder kun je het zo felbegeerde evenwicht vinden door je plichten niet af te wijzen, maar ze zo blijmoedig mogelijk te vervullen. Je bestemming is het oplossen van problemen en het vinden van balans.

7- De 7 is het cijfer van de zelfbespiegeling, de filosofie. De door dit cijfer aangegeven levensbestemming zou men de weg van de ‘innerlijke wijsheid’ kunnen noemen: je moet de grote mogelijkheden van de geest onderzoeken, kennis vergaren, en analyseren, onderscheidt maken tussen zaken die werkelijk van belang zijn en de dagelijkse beslommeringen. Het is je taak de materialistische wereld aan een kritisch onderzoek te onderwerpen, door meditatie, zelfonderzoek en scherpe analyses. Doe dat alleen, zonder hulp van anderen, maar zonder te vervreemden van de moderne maatschappij.

8- De 8 is het getal van materieel succes, maar in enkele gevallen ook van falen. Je hebt de capaciteiten om een grote rol te spelen in de zakenwereld en de handel. Geld en organisatie spelen steeds een belangrijke rol. Op deze terreinen gelden voor jou bijna geen beperkingen, mits je leert organiseren en sturen en goed gebruik maakt van het geld dat je verdient. Maar hou voor ogen dat het succes je nooit zal komen aanwaaien; als je je bezittingen veilig wilt stellen, zul je daar onophoudelijk voor moeten knokken.

9- Wellicht een van de moeilijkste opdrachten. Dit is het cijfer van de naastenliefde en de voltooiing. Het is zaak het onberekenbare in jezelf aan banden te leggen, je kunt dan in de liefde en het zakenleven slagen. Als je daarnaast bereid blijft anderen waar mogelijk bij te staan, zal die levenshouding je veel bevrediging schenken.

11- Dynamische krachten strijden om voorrang; dit is het getal van de dromer, de mysticus, de geestelijk leider, van de openbaring en de inspiratie. Hoe zwaar dat ook is, je zult al je kwaliteiten in de dienst moeten stellen van de waarheid, van het zoeken naar de ware reden van het bestaan. Het lijkt een onmogelijke opgave en het is niet gezegd dat je zult slagen. Maar soms krijg je door je grote inventiviteit mogelijkheden op een presenteerblad aangeboden. Je doet er goed aan nieuwverworven inzichten met anderen te delen.

22- Dit getal staat voor het vermogen grote werken tot stand te brengen. Het is het getal van de bouwmeester. Heb je eenmaal je emoties onder controle, dan is alles mogelijk. Je denkbeelden zullen van grote invloed zijn, vooral omdat je ook in staat bent om ze in de praktijk te brengen. Bestudeer je capaciteiten goed voordat je je op een bepaald terrein begeeft – je kunt de hele maatschappij op haar grondvesten doen schudden. Dit cijfer is zeer krachtig. Als de invloed ervan op verkeerde wijze wordt aangewend, kan dat tragische gevolgen hebben.

33- Dit is het machtigste cijfer. Het staat voor de leermeester, vervuld van grote psychische kracht. De energie van de 1, de harmonie van de 2, het briljante van de 3, de werklust van de 4, de avontuurlijkheid van de 5, het evenwicht van de 6, de verbeeldingskracht en wijsheid van de 7, het aardse van de 8, de liefde en het onberekenbare van de 9 – alles komt in dit getal samen. Je opdracht is de essentie van het leven te doorgronden. Er wordt vaak gezegd dat de mens zijn vermogens maar voor een klein gedeelte gebruikt, maar alles duidt erop dat jij juist in staat bent om die verborgen capaciteiten te gebruiken. Maar de weg is moeilijk en lang, en niemand kan je vertellen wat er gedaan moet worden – jij weet het: doe alles wat je noodzakelijk acht.

vorm
mila ganpatsing

Follow me online

Mijn motto is ‘Get to know you’. Alles zit in jezelf en je buitenwereld verander je van binnenuit. Als je dat begrijpt verdwijnt je  verwarring en wordt je weer een vrij mens.

Pendelkaart
magic matter mila ganpatsing

Ontdek hoe je jezelf kunt gidsen met de pendel en Tarot.

Praktisch en niet zweverig.
Dat is wat ik je leer.